Kislippó település ivóvízminőség-javító programja

Üdvözöljük a "Kislippó település ivóvízminőség-javító programja (KEHOP-2.1.3-15-2016-00011)" című projekt oldalán. Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

A projektet Kislippó Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma valósította meg.


A projekt részletes bemutatása

A meglévő kútban határértéket meghaladó mennyiségben előforduló vízminőségi paraméter az ammónium és a mangán.

A megvalósult vízkezelési technológia: ammóniummentesítés, mangántalanítás, valamint fertőtlenítés.

A megvalósult létesítmények elhelyezéséhez 1 760 m2-es területen új vízmű védterület kialakítása vált szükségessé 151 fm hosszú út kialakításával. A vízműtelep kialakítása zöldmezős beruházás keretében történt meg.

A vízmű területén elhelyezésre került egy 30 m3-es víztorony is, valamint megvalósításra került a vízellátás biztonsága érdekében egy 120 m talpmélységű tartalékkút fúrása, kútfejakna építési és gépészeti kialakítással, valamint nyersvíz vezeték létesítésével.

Megvalósult a villamos hálózat kiépítése, a rendszer működéséhez irányítástechnikai rendszer adatkommunikációval.

A meglévő vízvezeték-hálózat mechanikai tisztítása, összesen 2 961 m hosszban történt meg, melyhez 6 db mosató csomópont kiépítése szükséges vált, továbbá megszüntetésre került a Kislippói meglévő elosztóhálózat körvezetéke.

A projekt kivitelezési munkái 2019. április 16. napján fejeződtek be.

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Kislippó Község.

A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően, a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához.

A projektet Kislippó Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma valósította meg. A projekt támogatási összege: 157 359 149 Ft. Az elszámolandó hálózatrekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 20 %-át.


h2>Projektinformációk

A projekt címe: „Kislippó település ivóvízminőség-javító programja”

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.3-15-2016-00011

Kedvezményezett: Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Végső kedvezményezett: Kislippó Község Önkormányzata

Támogatás összege: 157 359 149 Ft

Összköltség: 174 843 499 Ft

Támogatás mértéke: 90,000000 %

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2019.09.10.