Szentgotthárd-Máriaújfalu szennyvíz elvezetésének kiépítése

Üdvözöljük a "Szentgotthárd-Máriaújfalu szennyvíz elvezetésének kiépítése" című projekt oldalán. Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.
Fontos információ: 2018. március 27-től a lakosság rácsatlakozhat a csatornahálózatra, mivel műszaki átadása és üzembe helyezése megtörtént.

A csatornahálózatra csatlakozás türelmi ideje 90 nap.

2018. június 27-ét követően az Önkormányzat talajterhelési díjat szab ki a csatornarendszeren kívül elvezetett szennyvíz után, melynek megállapítása az adott háztartás által fogyasztott ivóvíz mennyisége alapján történik; mértéke 1200 Ft/m3, megszorozva 1,5 értékű területérzékenységi szorzóval.

A projekt részletes bemutatása

Szentgotthárd-Máriaújfalu szennyvíz elvezetésének kiépítése
A Máriaújfalu városrészben az Európai Unió és a központi költségvetés 426.2 millió forintos támogatásával, a KEHOP-2.2.1-15-2015-00006 számú projekt keretében épülő szennyvízcsatorna kivitelezése megvalósítási szakaszába érkezett.

A projekt keretében kiépítésre került mintegy 3 km szennyvíz gerinc-csatorna, 1300 m házi bekötés és 1300 m szennyvíz nyomóvezeték, valamint megépült 3 db közterületi átemelő. A házi bekötések 167 ingatlantulajdonosnak teszik majd lehetővé a szennyvízhálózatra csatlakozást. Az Önkormányzat tulajdonában álló szennyvízcsatorna-hálózat leendő üzemeltetője és a lakossági kapcsolattartással (ügyfélszolgálat) megbízott cég a VASIVÍZ Zrt.

A projekt előzményei

Szentgotthárd Város Önkormányzata részéről a Máriaújfalu városrész szennyvíz-elvezetésének kiépítésére irányuló törekvések hosszú évekre nyúlnak vissza. Az Önkormányzat 2008-ban és 2010-ben is kezdeményezte pályázat benyújtását ezen célból, azonban ezek a törekvések rajta kívülálló okok miatt nem vezettek eredményre.

A 2013-ban a KEOP konstrukcióban benyújtott pályázat végül sikeresnek bizonyult. Időközben azonban kormányzati szinten új támogatási konstrukció került kialakításra, ezért a pályázati cél megvalósítására csak az un. KEHOP programban kerülhetett sor, a pályázat felülvizsgálatát és újbóli benyújtását követően, együttműködésben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint konzorciumvezetővel. Az Önkormányzat és az NFP Kft., - mint konzorciumi partnerek - által közösen benyújtott pályázat 2015-ben támogatásban részesült.

A projekt előkészítésének és megvalósításának főbb lépései

2016. december végén - a konzorciumvezető Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (NFP) által koordinált közbeszerzési eljárás egyik eredményeként – megtörtént a kivitelező vállalkozó és a FIDIC mérnöki feladatok és műszaki felügyeletet ellátó cég kiválasztása.
2017. január 27-én Szentgotthárd Város Önkormányzata megkötötte a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződést a közbeszerzésen nyertes céggel.
2017. februárjában sor került a munkaterület hivatalos átadására. A Kivitelező vállalta, hogy a „környezet terhelésének és a lakosság zavarásának időintervalluma” az összes csatornajel szakaszra vonatkozóan összesítve nem haladja meg a 146 napot.
2017. júniusában a részletes kiviteli tervek elkészítését és a szükséges engedélyek beszerzését követően kezdődhetett meg az építkezés.
2017. június 26-án alapcső-letételi rendezvényre került sor Máriaújfaluban, az egyik megépítendő szennyvíz-átemelő helyszínén. A szennyvízcsatorna alapcsövét V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő, Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere, dr. Kohut Viktor, a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgatója és Dr. Sütő Ferenc önkormányzati képviselő helyezték el ünnepélyes keretek között (a fényképen jobbról balra).
2017. december elejére a csatornahálózat nagyrészt elkészült.
2018 január-március időszakban az átemelők beüzemelése, a rendszer tesztelése és a szükséges műszaki dokumentáció elkészítése folyt.
2018. március 27-én, a szerződésben vállalt határidővel sor került a műszaki átadásra, az üzembe helyezésre, és a projekttel kapcsolatos lakossági fórumra. A lakossági fórum keretében Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere, Dr. Sütő Ferenc önkormányzati képviselő, illetve a kivitelező és az üzemeltető képviselői széleskörű tájékoztatást nyújtottak a nagy számban megjelent érdeklődők számára.
A lakosság 2018. március 27-től rácsatlakozhat a csatornahálózatra.


Projektinformációk

KEHOP-2.2.1-15-2015-00006
A máriaújfalui szennyvíz-elvezetés kiépítésére irányuló projekt adatai:
A projekt címe: „Szentgotthárd-Máriaújfalu szennyvíz elvezetésének kiépítése”
A projekt száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00006
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága
Kedvezményezett: Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Végső kedvezményezett: Szentgotthárd Város Önkormányzata
A szennyvízcsatorna leendő üzemeltetője: VASIVÍZ Zrt.A projekt költségvetési adatai

A projekt teljes elszámolható összköltsége: 505.000.000,- Ft
ebből az építési beruházás összköltsége: 480.883.483,- Ft
A projekt támogatás-intenzitása: 84,4 %
A projekt teljes támogatási összege: 426.208.380,- Ft
Az önerő összege: 78.791.620,- Ft


Rendeltetésszerű csatornahasználat

Szabálytalan csatornahasználat esetén szabálysértési eljárást kezedeményezünk!
Kérjük az újonnan csatlakozó Tisztelt Fogyasztókat, hogy fordítsanak figyelmet a rendeltetésnek megfelelő csatornahasználatra a csatornahálózat és szennyvízátemelők zavartalan és biztonságos üzemeltetése érdekében. Szabálytalanság esetén szabálysértési eljárás kezdeményezésére kerül sor a Polgármesteri Hivatalnál. A rendeltetésszerű csatornahasználat 58/2013 (II.27.) Korm. rend. szerinti betartását a VASIVÍZ ZRt az üzemeltetés során ellenőrzi.

Csatornadugulást okozó (rongy, szálas anyag, műanyagzacskó, szilárd hulladék, stb.) és a csatornahálózatra veszélyes (olaj, zsír, benzin, állattartásból származó hulladék, stb.) anyagokat ne juttasson a csatornába!

Az ingatlanon belüli csatornaszakaszon a duguláselhárítás költségei Önt terhelik, mivel az ingatlanon belül található csatornaszakasz az ingatlan birtokosának tulajdonában van. Várhatóan dugulás elsősorban az ingatlanon belüli csatornaszakaszon következik, mivel annak átmérője kisebb, mint a hálózati csatorna átmérője, emiatt a szabályok betartása a lakosság saját jól felfogott érdeke.

Amennyiben a közműcsatlakozást megelőzően a szennyvíz elhelyezésére zárt gyűjtő szolgált, a házi csatornarendszer kiépítése során a zárt gyűjtőt a szennyvíz elvezetési rendszerből ki kell iktatni.

A zárt gyűjtőből (emésztőgödrökből) a berothadt szennyvíz csatornahálózatba juttatása TILOS, mivel irritáló szaghatással jár, valamint zavarokat okoz a szennyvíztisztító üzemében.

TILOS a szennyvízátemelő műre csapadékvizet továbbító rendszer (tetőlefolyó, szilárd burkolat víznyelője, stb.) csatlakoztatása a rendelet szerint, mivel a csatornahálózat elválasztott rendszerű!


Kapcsolat

Molnár Zoltán, projektmenedzser
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Mobil: +36 70 331 3996
E-mail: molnar.zoltan@nfp.hu

Páczné Szakál Éva Mária, településfejlesztési ügyintéző
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Tel: 94/553-073
E-mail: palyazat@szentgotthard.hu